Minder schisisteams, meer kwaliteit – Zorgverzekeraar CZ stelt kwaliteitscriteria schisisteams

Een van de meest lastige zaken voor ouders van schisiskinderen blijkt het bepalen van de juiste zorg voor hun kind. De verschillende protocollen die door de schisisteams worden gehanteerd maken het er niet makkelijker op. Het succes van de behandeling van een schisis is afhankelijk van ervaring en een goed gespecialiseerd behandelteam. Maar bij welk schisisteam vind je de beste kwaliteit? Zorgverzekeraar CZ geeft een eerste aanzet tot kwaliteitsverbetering van schisiszorg door vanaf 2014 schisiszorg selectief in te kopen.

Geen contract meer voor sommige ziekenhuizen

Dit doet CZ door alleen een contract te sluiten met ziekenhuizen die goed zijn in de totaalbehandeling én goede behandelvoorzieningen hebben. Ziekenhuizen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van CZ betreffende de behandeling van schisis, worden vanaf 2014 niet meer gecontracteerd. Door te sturen op spreiding en concentratie woordt volgens CV de zorg beter en wordt deze betaalbaar gehouden. De buitenlandse instellingen worden wat betreft schisiszorg vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Schisisteam kiezen - Beste schisiszorg

Welk schisisteam biedt de beste schisiszorg?


Aanleiding selectieve inkoop Schisis

De aanleiding voor het ontwikkelen van het selectieve inkoopbeleid voor schisis is een bericht in Medisch Contact in oktober 2012: ‘Zorg bij gelaatsfawijkingen ondermaats’. Hierin wordt gesteld dat:

 1. Kinderen met aangeboren gezichts- en schedelafwijkingen in zoveel ziekenhuizen behandeld worden dat de kwaliteit van de zorg onder de maat is.
 2. Er te veel centra zijn waar specialisten een klein aantal behandelingen uitvoeren. Kinderen met aangeboren gelaatsafwijkingen wordt daardoor optimale zorg onthouden.


Kwaliteitseisen voor de behandeling van schisis

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met de NVSCA, medisch specialisten en oudervereniging BOSK zijn volgens CZ de volgende indicatoren van doorslaggevend belang bij de indeling van ziekenhuizen met betrekking tot schisiszorg:

1. Aantal eerste operaties per ziekenhuis
Op basis van diverse (internationale) onderzoeken blijkt dat minimaal 25 nieuwe schisispatiënten per jaar per behandellocatie nodig zijn voor voldoende ervaring, daar er een sterk verband bestaat tussen volume en kwaliteit. In een ziekenhuis met veel ervaring zijn de behandelingen vaak beter. De arts heeft meer kennis en vaardigheid in de uitvoering.
CZ hanteert als selectiecriterium dat er minimaal 25 nieuwe ongeopereerde schisispatiënten uit Nederland en de in het land van herkomst geopereerde adoptiekinderen met schisis worden geopereerd per behandellocatie per jaar (NVSCA). De conclusie van CZ is dat dit een goed uitgangspunt is voor het eerste jaar van het voorkeursbeleid van schisisbehandelingen.

2. Multidisciplinair behandelteam
De ziekenhuizen die voldoen aan de eisen van CZ werken met meerdere deskundigen samen tijdens de behandeling. Zo maakt het ziekenhuis optimaal gebruik van de aanwezige deskundigheid. CZ verwacht dat in een multidisciplinair overleg de behandelplannen van de patiënten besproken worden. In het behandelteam zitten:

 • Plastisch chirurg
 • Orthodontist
 • Kaakchirurg
 • KNO-arts/foniater
 • Kinderarts
 • Logopedist
 • Psycholoog of orthopedagoog
 • Maxillo-faciaal prothetist en/of CBT tandarts
 • Klinisch geneticus
 • Maatschappelijk werker

3. Aantal ervaren plastisch chirurgen en kaakchirurgen per ziekenhuis
Het is nodig dat minimaal twee plastisch chirurgen en twee kaakchirurgen in een ziekenhuis het aandachtsgebied verzorgen. Zo zijn er altijd een plastisch chirurg en een kaakchirurg beschikbaar en kunnen zij het behandelplan met elkaar afstemmen.

4. Eén aanspreekpunt
Er zijn veel zorgverleners betrokken bij de behandeling van schisis. Voor ouders en patiënten kan het moeilijk zijn om, gezien de hoeveelheid aan informatie en de diversiteit van leden van het schisisteam, een overzicht te krijgen, dan wel te houden ten aanzien van de behandeling. Eén aanspreekpunt is dan voor van groot belang. Deze persoon regelt de organisatorische zaken binnen het team en verzorgt het contact tussen de patiënten, hun ouders en de leden van het schisisteam.

5. Registratie van alle gegevens
De meest optimale behandelstrategie voor de behandeling van schisis is nog niet duidelijk vastgesteld. Om de werkwijze en kwaliteit van zorg van schisisteams te kunnen evalueren en te vergelijken is het nodig dat er gegevens geregistreerd worden. Zo kan de zorg continu verbeteren.

Landelijke richtlijn omtrent schisiszorg

Met de selectieve inkoop van schisiszorg hoopt CZ een eerste aanzet te geven voor kwaliteitsverbetering in deze zorg. Dit is een dynamische proces. Er zijn nu slechts een beperkt aantal ‘indicatoren’ meegenomen. De bedoeling van CZ is dit model de komende jaren uit te bouwen.

In Nederland is het aanbieden van schisiszorg in een beperkt aantal ziekenhuizen al langer een onderwerp van discussie. Enige concentratie heeft al plaatsgevonden. In 1986 waren er 24 multidisciplinaire schisisteams. Mogelijk kan het aantal multidisciplinaire schisisteams nog verder beperkt worden. Hierover bestaat echter nog geen overeenstemming binnen de beroepsgroep. De NVSCA is van plan om in het najaar 2013 te starten met het ontwikkelen van een landelijke richtlijn omtrent het aanbod van schisiszorg.

Gevolgen voor verzekerden bij CZ

Op www.cz.nl/zorgvinden kun je bekijken welke ziekenhuizen met schisisteam vanaf 2014 een contract hebben met CZ en welke niet.
Is de schisispatiënt verzekerd bij CZ en al onder behandeling bij een ziekenhuis waar deze verzekeraar geen contract mee heeft vanaf 2014? Dan heeft dit géén consequenties voor de vergoeding. Het hele meerjarige behandeltraject kan worden afgemaakt in het niet gecontracteerde ziekenhuis en wordt vergoed. Alleen voor nieuwe patiënten die vanaf 2014 kiezen om in behandeling te gaan bij een niet gecontracteerd ziekenhuis kan het consequenties hebben voor de vergoeding.
Meer informatie hierover lees je hier.

Gevolgen algemeen

Het is afwachten of de overige verzekeringsmaatschappijen het voorbeeld van CZ zullen gaan volgen. Dit zal dan resulteren in het verdwijnen van diverse schisisteams.

Meer informatie

Lees hier het volledige verantwoordingsdocument (PDF).

Bron: www.cz.nl

Wat vind jij van deze ontwikkelingen?

  Meer leesvoer over schisis: het unieke boek ‘Geboren met een schisis’.

  Laat een reactie achter

  Je email adres wordt niet gepubliceerd.Gemarkeerde velden zijn verplicht *

  *

  %d bloggers liken dit: